Instrukcja instalacji systemu XDAndroid

  1. Do głównego katalogu karty SD lub pamięci wewnętrznej smartphone skopiuj plik startup.txt z folderu STARTUPS. W folderze STARTUPS znajdziesz podfoldery z nazwami kodowymi kilku obsługiwanych modeli HTC. (Nazwa kodowa modelu znajduje się pod baterią.) Z folderu, którego nazwa odpowiada twojemu modelowi skopiuj plik startup.txt do miejsca opisanego wyżej.
  2. Następnie uruchom instalator OS.exe i w oknie wyboru miejca zainstalowania systemu wybierz miejsce które zostało podane w punkcie 1.
  3. Z poziomu Windows Mobile uruchom program HaRET.exe, który znajdziesz w głównym katalogu pamięci, którą system „widzi” jako kartę pamięci. Ten program musisz uruchamiać za każdym razem gdy chcesz kożystać z systemu XDAndroid. (Aby mieć możliwość wyboru systemu zainstaluj program Gen.Y DualBOOT, który jest zawarty w paczce instalacyjnej.
  4. Podczas wyświetlania różnych komunikatów emulatora wyświetli się 5 kwadratów. One wyświetlą się tylko przy pierwszym uruchomieniu systemy XDAndroid tylko po to aby stworzyć plik ts-calibration. Plik ten jest potrzebny aby skalibrować ekran tak jak w zwykłym systemie mobilnym. Podczas pierwszego uruchamiania systemu będzie tworzony plik data.img, w którym są przechowywane zainstalowane programy i ustawienia systemu. Pierwsze uruchomienie może trwać nawet do 15 minut.